OPLEIDING MO Mindful Organisatie Ambassadeur

“STOP STILTE SUCCES”

Bijdragen aan een positief werkklimaat door het draagvlak voor Werken vanuit Bewustzijn & Aandacht te vergroten in jouw organisatie. Steeds meer mensen hebben een Mindfulness Training gevolgd. Binnen de organisatie of daarbuiten. Steeds meer mensen mediteren, beoefenen yoga, leven vanuit intentie, trainen bewustzijn via verschillende wegen. Sommige hebben een Mindfulness of Yoga Teacher training gevolgd maar  hebben een leuke baan in een organisatie die ze niet willen of kunnen loslaten. Elkaar helpen de cultuur van organisatie en maatschappij te kantelen van ego-gericht naar wij- en wereldgericht. Een cultuur, waarin aandacht is voor groei en ontwikkeling en er samen gezocht wordt naar duurzame oplossingen, die het welzijn van mens en aarde dienen.  

Vaak is het moeilijk om na een 8 weekse Mindfulness Training, eigen yoga beoefening of je leiderschapsretraite bewust te blijven in een reactieve werkomgeving. Hoe mooi zou het zijn van elkaar te weten dat je graag mediteert. Dat je meer vanuit de stilte en rust zou willen samenwerken. Wie zet de eerste stap voor een 'stilte MOment' voor een meeting? Wie organiseert van een stilteruimte? Wat is de juiste taal om mensen uit te nodigen om te ontspannen en thuis te komen bij zichzelf? Hoe creëren we met elkaar een werkklimaat , waarin aandacht en ruimte is voor focus, inspiratie, creativiteit en het kunnen zien van de bigger picture?

Wij zijn op zoek naar jou! Ruimte gever aan bewustzijn en verbinding!
Ben jij een Professional werkzaam in een organisatie? Ben je bewust en bekend met Mindfulness en wil je samen met ons bouwen aan een positief werkklimaat in jouw organisatie? Een cultuur die gericht is op duurzame oplossingen voor mens, maatschappij en aarde? Ben jij onze partner die de verbinding gaat maken met andere bewuste collega’s om zo het draagvlak te vergroten?

Realiseer, voel en ken jij de waarde van bewust in het moment aanwezig zijn zonder oordeel. In contact met je innerlijk kompas. De kracht van stilte. De succesvolle stress reductie interventies. De ontspannen ruimte van compassie voor jezelf en een ander. De onderliggende waarde van aandacht en stilte  in communicatie? De creativiteit en speelsheid die vrijkomen door jezelf te mogen zijn, zoals je bent. Om maar een paar dingen te noemen!

BEWUSTZIJN & INSPIRATIE 

Wat zijn de voordelen van meer bewustzijn in een organisatie? Hoe breng je deze kennis over en inspireer je je co-workers tijd en aandacht te prioriteren voor stilte? Wij delen onze visie en ervaringen in andere organisaties en ondersteunen je in de uitdagingen en kansen die je tegenkomt als individu en binnen je organisatie.

WERKEN MET WAT ER IS 

Wat zijn de bottlenecks in de organisatie?  Waar kan meer bewustzijn gebracht worden?  Hoe kun je op een natuurlijk wijze een intern netwerk laten ontstaan van bewuste mensen. Letterlijk ruimte maken voor stilte,  inspiratie, wijsheid. Wetende dat bewustzijn alleen organisch kan groeien en niet afgedwongen kan worden, ga je zien hoe je organische groei faciliteert.

Waarom is deze opleiding zo essentieel?

In de afgelopen jaren hebben we binnen een tal van organisaties Mindfulness Workshops en trainingen gegeven. Waar we steeds mee geconfronteerd werden is de moeite die het kost om Mindfulness daadwerkelijk te integreren op de werkvloer. Enerzijds komt dit omdat we gewoontedieren zijn en met nieuw gedrag experimenteren altijd lastig is. Anderzijds zagen we ook dat de cultuur vaak geen bedding biedt. Leidinggevenden werken ook vaak op de automatische piloot, hebben vaak geen accurate kennis of ervaring met Mindfulness training.  Om dan bijvoorbeeld een vergadering op een enerverend moment stop te zetten en een moment van stilte in te lassen, vraagt moed. Terwijl we weten dat stilte & aandacht ons in staat stellen weer helder te denken en de juiste beslissingen te nemen, die naar succes leiden.

De Ambassadeursrol
Voor het creëren van een bedding en het borgen van Mindfulness op de werkvloer is het nodig dat een aantal mensen hierin het voortouw neemt en een levend voorbeeld gaat zijn. Mensen die in doen en laten laten zien hoe je Mindfulness integreert in je werk. Organische Changemakers. Maar omdat dit moed vraagt en kennis ook nodig is, om deze rol te vervullen, hebben wij deze opleiding ontwikkeld. Wetenschap geeft ons support. Interviews bij andere Organisaties inzicht. Hoe jij jou rol gaat invullen ligt aan jou, de een zal meer organisatorisch te werk gaan de ander spreekt meer met de members of the board. 

Onderdelen Opleiding Werkverlichter
Meld je aan voor de informatie ochtend 1 November

Een opleiding, waarin je onder vakkundige, ervaren begeleiding en samen met een groep Mindfulness Ambassadeurs uit allerlei organisaties, je een jaar lang richt op:

  • Zorgen voor borging en bedding van Bewustzijn en aandacht middels het STOP.STILTE.SUCCES programma
  • Inzicht in werken met wat er is. ( Organisatie scan - Intern Netwerk - Organische groei)
  • Inzetten van Mindfulnesstools op de werkvloer door te oefenen in de opleidingsgroep
  • Verstevigen van Embodiment in je professionele rol door middel van intervisie
  • Professionalisering van je rol door te leren van de visie en ervaringen van MO en andere Mindfulness Cases in organisaties
  • Inzetten en mede vormgeven van Mindful Maatwerk,  Tools & Producten naar gelang interne behoefte.

We werken met wat er is, sluiten aan bij wat er in de actualiteit bij jou en in de organisatie waar jij werkt, speelt

Aan het einde van dit programma heb je interne verbindingen gelegd tussen bewuste mensen, stilte en aandacht op de agenda gezet met wetenschappelijk onderbouwing, mindfulness en meditatie ingezet in de taal en mate relevant voor de organisatie.

Aan het eind van het programma kun je:
Organisaties scans afnemen
Korte meditaties begeleiden
Mindful meetings faciliteren
Mindful gesprekken initieren en voeren en
Informatie Workshops geven.

Deze opleiding is dus GEEN opleiding tot Mindfulness Trainer. De trainingen bij jullie in de organisatie zullen nog steeds worden gegeven door een externe Mindfulness trainer en professional. Door deel te nemen aan deze opleiding word je Organisatie Partner van MO en ben je verzekerd van een bevlogen netwerk om je heen.

Start Opleiding 31 Januari 2020
Informatie ochtend 01 November  10.30 - 12.30 uur
Aanmeldingen via hello@mo-netwerk.com

Kosten en toelatingseisen

Opleiding MO Ambassadeurs in Organisaties
Locatie: De Nieuwe Yoga School Amsterdam
Tijden: 14.00 – 17.00 uur
6 dagdelen

Kosten
Voor de opleiding van 6 dagdelen + een jaar MO Werkverlichting Ambassadeursschap vragen wij een bijdrage van  EU 1850,- excl BTW, trainingsmateriaal, catering en accommodatie.

Voor wie?
Denk aan changemakers, leidinggevenden, chiefs happiness, projectleiders, agilecoaches, hr professionals die vanuit hun functie al een voorbeeldrol hebben. Echter wij zijn ons er ook van bewust dat veel professionals zonder een formele voorbeeldrol, wel degelijk een voorbeeld kunnen zijn. Dus als jij de ambitie hebt om Mindfulness Ambassadeur te worden en ziet jouw werkgever je deze rol vervullen dan ben je van harte welkom.

Toelatingseisen voor opleiding tot MO Mindful Organisatie Ambassadeur

  • Afgeronde Mindfulnesstraining of Mindful Business Training
  • Eigen actieve Meditatie Beoefening
  • Toestemming Werkgever of Teamgenoten in geval van een zelfsturende organisatie
  • Een kennismakingsgesprek met een van de partners

Peter Senge

 

 

 

Peter Senge is een inspirerende professor aan Massachusetts Institute of Technology, kortweg MIT, een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld. Peter is professor en een van 's werelds meest gerespecteerde leiderschapsexperts wiens persoonlijke pad dagelijkse boeddhistische meditatie omvat. Citaat van Confucius uit China, vat hij samen: 'Om een ​​leider te worden, moet je eerst een mens worden'. Bekijk hier de video op Vimeo;  The Heart of Transformation