Op 20 september 2019 verscheen in de Volkskrant het artikel van Esma Linnemann ‘Kauwen op een rozijn helpt echt niet tegen uitbuiting en onderbetaling’. Hierin krijgt hoogleraar management Ronald Purser het woord die zijn mening geeft over mindfulness in bedrijven. “Mindfulness, zo stelt Purser, is een neoliberale ontspanningsmethode die mensen passief en gedwee maakt.”

In reactie daarop klom Sabine van der Post in haar pen en schreef deze reactie op LinkedIn.

MO-netwerk – Meeting Nieuwe Yoga School Amsterdam

Volkskrant 20 september 2019:

Kauwen op een rozijn helpt echt niet tegen uitbuiting en onderbetaling
Volgens hoogleraar management Ronald Purser is mindfulness een neoliberale ontspanningsmethode die mensen passief en gedwee maakt.
Lees hier het artikel Volkskrant https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kauwen-op-een-rozijn-helpt-echt-niet-tegen-uitbuiting-en-onderbetaling~bca94bd6/

Aandacht voor Mindfulness

De afgelopen dagen werden wij gewezen op verschillende mediaberichten over de mogelijk negatieve effecten van Mindfulness. Waarvan bovenstaand opiniestuk in de Volkskrant er één is. Het is goed te lezen dat Mindfulness steeds meer aandacht krijgt in de media. De opkomst van Mindfulness als mainstream vaardigheid verdient dat. De aandacht van organisaties, positieve reacties van deelnemers, intensivering van gedegen wetenschappelijk onderzoek en kritische artikelen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van de re-integratie van mindfulness in onze -werkende – levens.

Mentale gezondheid

Mindfulness is niet iets nieuws. Het is een menselijke vaardigheid om je wijs en betekenisvol te verhouden tot je innerlijke ervaring en de wereld om je heen. Onze moderne levens met vele sociale en maatschappelijk eisen en de dagelijkse lading digitale prikkels maken dat we niet meer zijn gewend aan stilte, tijd voor reflectie, contemplatie en het luisteren naar ons lichaam. Een mindful houding geeft innerlijke rust en staat aan de basis van mentale gezondheid. Mindful in het moment aanwezig zijn maakt dat je bewuste keuzes kunt maken. Hier haaks tegenover staat het opgaan in je automatische reacties op impulsen van binnenuit en prikkels van buitenaf. Het gezond leren omgaan met de, door psychologen bestempeld als, negativity bias is een belangrijk positief aspect van een mindful houding. We zijn nu eenmaal gevoeliger voor het negatieve nieuws en innerlijk commentaar dan voor het goede. Dit is volgens wetenschappers de standaard instelling van ons brein, omdat dit evolutionair gezien de kans op overleven heeft vergroot en dat nog steeds doet.

Mindfulness als basis voor maatschappelijke verandering

Mentale gezondheid is één van de grootste uitdagingen van onze tijd waaraan werkgevers organisaties een bijdrage kunnen leveren onder andere door Mindfulness training als basis in te zetten voor gezonde(re) medewerkers en een gezonde(re) organisatie en wereld. Dat dit wereldwijd gezien wordt als noodzaak is ook te zien in de video van World Economic Forum ‘Mental Health Matters’.

Mindfulnes en uitbuiting van mens en aarde

Organisaties die mindfulness omarmen om de productiviteit van de medewerkers te verhogen zullen merken dat medewerkers vertrekken. Mensen ervaren door regelmatige training en informele stopmomenten de ruimte om bewust te worden van wat ze wel en niet willen in het leven. Met Mindfulness trainingen op het werk worden mensen uitgenodigd te oefenen met mindful communicatie en uitspreken wat belangrijk voor hen is. Het vergt aandacht én moed om kwetsbaar te zijn en een heldere intentie om bewust te reageren op iets wat moeilijk is of onaangenaam. Of om weg te gaan uit een veilige financiële situatie en op zoek te gaan naar een andere baan. Waar Ronald Purser mindfulness ziet als een neoliberale ontspanningsmethode die mensen passief en gedwee maakt zien wij mensen die leren omgaan met ongemak en durven doen wat er gedaan moet worden om hun leven in een wenselijke richting te veranderen. Dit kan op veel verschillende vlakken impact hebben: zowel in keuze van verdere loopbaan, maar ook in veel bredere zin: ook zien wij dat veel mensen andere keuzes gaan maken qua duurzaam leven, duurzaam consumeren. Mindfulness is een belangrijke drager in de noodzaak anders om te gaan met ons klimaat. Niet omdat het moet, goed is voor de marketing of voor de verkoop (#greenwashing) maar vanuit inzicht en oprechte compassie voor het grotere geheel.

Van je collega Mindfulness training krijgen is niet per definitie een wenselijke ontwikkeling
Toch zijn er ook volgens MO (Nederlands Netwerk van gecertificeerde Mindfulnesstrainers in Organisaties), zeker ook ontwikkelingen op het gebied van Mindfulness op de werkvloer om te onderzoeken op wenselijkheid. Organisaties die intern train de trainer programma’s uitrollen en hun medewerkers een Mindfulnesstraining laten geven naast hun reguliere baan. Vaak in eigen tijd zonder certificering van een beroepsvereniging. Daar neemt de werkdruk voor desbetreffende medewerker door toe en de professionaliteit van trainerschap is niet gewaarborgd. Bovendien zijn hier ook meer ethische bezwaren: durft een collega aan een collega de vragen te beantwoorden die vooraf behoren te gaan aan een training over zijn/haar mentaal-emotionele en fysieke situatie? Durft hij/ zij informatie uit heden of verleden over Burn-out, PTSS, Psychoses of depressies te delen? Is dat wenselijk? Gaat de ene collega de andere collega doorverwijzen naar therapeut of arts en de training afraden? Het Mindfulness-trainerschap is een gedegen vak met noodzakelijke certificeringen en een beroepsvereniging (#VMBN).

Mindfulness tendens en effect op maatschappijke ontwikkeling

Laten we voorop stellen: Mindfulness training is nog steeds in ontwikkeling, en zéker in het bedrijfsleven. Het zojuist verschenen ‘Fieldbook for Mindfulness Innovators’ van The Mindful Initiative pleit voor gedegen ontwikkeling van Mindfulness en geeft kaders voor ontwikkelaars om het vak te cultiveren op een professionele wijze. MO draagt daaraan bij door met onze duurzame Mindfulness-based Werk en Ontwikkel programma’s, waarin niet alleen aandacht is voor de ontwikkeling van het individu, maar ook voor die van de organisatie als geheel. In de samenwerking met iedere organisatie maken we de logische interactie tussen individu, organisatie, maatschappij en het effect op de aarde zichtbaar. Een ontwikkeling die hard nodig is in een tijd waarin we verschuiven van een eenzijdige Winst-gerichte Economie naar een Betekenis-gerichte Economie. Lees ook Time for new thinking about mindfulness and social change.

Sabine van der Post en Olga van der Velde zijn founders van MO. Mindful Organisaties & Mindful Ondernemers. Josta Kolkman is als partner aan MO verbonden en tevens mede-oprichter van het personeelsinitiatief Global EY Mindfulness Netwerk.

Link naar wetenschappelijk onderzoek naar Mindfulness

Download de whitepaper van MO over Mindful Werken en Ontwikkelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *