Van speelbal naar speler in het spel van je werkende bestaan.

Inhoud

Mindfulness is niet alleen een tool voor stressreductie, zoals het mainstream bekend staat, maar ook de voedingsbodem voor betekenisvolle verandering en innovatie van mens en organisatie. De vaardigheid Mindfulness is voor iedereen een gezonde basis. Mindfulness geeft zelfbewustzijn en keuzevrijheid en vormt de basis van pro-activititeit Mindfulness stelt mensen in staat – ook onder hoge druk – bewust te blijven van gewoontegedrag en in het beslissende moment te schakelen naar voorgenomen gedrag Mindful werken.

Prikkels
Door de overload aan informatie en prikkels zijn we steeds minder in staat onze aandacht te richten en raken we verdwaald in afleidingen. Uit onderzoek blijkt dat we gemiddeld 47% van de tijd zijn afgeleid, wat een negatieve impact heeft op de interactie met ons werk en met elkaar. Het kunnen richten van aandacht, focus & concentratievermogen zijn kwaliteiten, die voorwaarde zijn voor effectief werken. Zelfbewustzijn, oftewel inzicht in hoe het geheel van ervaringen in geest, gevoel en lichaam van invloed zijn op het handelen, is de sleutel naar meer regie.

In deze Basis Training Mindful Werken en Ontwikkelen leer je  omgaan met werkdruk en stress en betekenis geven aan je werkdag, samenwerking en de organisatie. Mindfulness geeft je inzicht in je stress verhogende patronen en helpt een ander antwoord te vinden op uitdagende omstandigheden (of gedachten;), je leert je energie beter te managen en je vitaliteit verbetert.

Voor wie?

Voor iedereen die:

 • rust en ruimte in het hoofd wil
 • vrijer van stress wil leven
 • eigen grenzen beter leren (h)erkennen en bespreken
 • meer focus en geloof in eigen kracht
 • energie, vitaliteit en zin in zijn/haar werk wenst
 • anders om wil gaan met verandering, stress, pijn en ongemak

Verwachte Resultaten:

 • betere focus en heldere aanwezigheid
 • verhoogd concentratievermogen
 • inzicht in de relatie tussen denken, voelen en handelen
 • verbeterd energiemanagement
 • inzicht in eigen stress verhogende patronen
 • toename van persoonlijk leiderschap

Tijdsinvestering

 • 8 weken dagelijkse Meditatie/Aandachttraining via MO audio training
 • 2 individuele coach gesprekken ( intake & outtake) 
 • Voorbereidingsopdracht
 • 4 groepssessies van een dagdeel met een tussenperiode van 2 weken
 • 2 x Mindful @Work groepsopdrachten
 • Reflectieopdrachten + Buddy

Financiële investering
€ 750,- per dagdeel
€ 125,-p.p. per coaching
excl BTW, accommodatie, catering, reistijd/kosten
Maximum aantal deelnemers: 10